Anasayfa » Baş ağrısı hangi hastalıkların belirtisidir?
Belirtiler Hastalıklar

Baş ağrısı hangi hastalıkların belirtisidir?

baş ağtısı

Baş ağrısı: beyin, kafatası, yüz, sinüsler ya da dişler çevresindeki ya da içindeki ağrıya duyarlı yapıların aktivasyonu sonucunda oluşmaktadır. Baş ağrısı başlı başına kendisi bir hastalık olmakla beraber, daha ciddi hastalıkların en belirgin semptomu olabilir.

Bu sebeple baş ağrısı birincil ve ikincil baş ağrısı olarak iki grup halinde incelenmektedir.

Birincil Başağrısı

Küme baş ağrısı Günün aynı zamanında ortaya çıkan tek taraflı orbitotemporal ataklar

Şiddetli, 30-180 dakika süren; sıklıkla göz yaşarması, yüzde kızarma yada Horner sendromu ile birlikte ortaya çıkar; huzursuzluk vardır.

 

Migren baş ağrısı Sıklıkla tek taraflı ve pulsatil, 4-72 saat sürer. Ara sıra aura, bulantı, fotofobi, sonofobi, ya da ozmofobi ile birlikte olabilir.

Aktivite ile kötüleşir, hasta karanlıkta yatmayı ve uyku ile iyileşmeyi seçer.

Gerilim tipi baş ağrısı Sık ya da süreklidir, orta dereceli, iki taraflı ve başın tamamına yayılan, mengene gibi sıkıştıran oksipital ya da frontal ağrı vardır.

Gün sonunda en kötü hali alır.

İkincil Başağrısı

Akut dar açılı glokom Tek taraflıdır.

Işıkların çevresinde halolar, görsel keskinlikte azalma, konjonktival injeksiyon, kusma mevcuttur.

Dev hücreli arterit 55 yaş üzerinde bekenir.

Genellikle atımlı bir ağrı, saç tararken ağrının ortaya çıkması, görme bozuklukları, çenede kladikasyon, ateş, kilo kaybı, terleme, temporal arter hassasiyeti, proksimal miyaljiler vardır.

Ensefalit Ateş, mental durum değişikliği, nöbetler, odaksal nörolojik kusurlar mevcuttur.
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon Migrene benzeyen baş ağrısı, diplopi, pulsatil tinnitus, periferik görme kaybı, paipilödem vardır.
İntraserebral hemoraji Ani başlangıçlıdır.

Kusma, odaksal nörolojik kusurlar, mental durum değişikliği gelişir.

Menenjit Ateş, menigismus, mental durum değişikliği vardır.

 

Sinüzit Pozisyona bağlı yüz ya da diş ağrısı, ateş, pürülan rinore vardır.
Subaraknoid hemoraj Baş ağrısı ortaya çıktıktan birkaç saniye içinde çok şiddetlenir(fırtına gibi başlayan baş ağrısı)

Kusma, senkop, dikkat dağınıklığı, menejismus vardır.

Subdural hematom(kronik) Uyku hali, mental durum değişikliği, hemiparezi, spontan venöz pulsasyonların kaybı, papilödem vardır.

Risk faktörlerinin bulunması

(ileri yaş, koagülopati, demans, antikoagülan kullanılması, etanol bağımlılığı)

Tümör ya da kitle Mental durum değişikliği, nöbetler, kusma, laterale bakarken diplopi, venöz pulsasyonların kaybı ya da papilödem, odaksal nörolojik kusurlar vardır.

 

Baş ağrısına ek olarak aşağıdaki bulguların bulunması tanı için yardımcı olacaktır;

Kusma: Migren, kafa içi basıngıcında artış

Ateş: infeksiyon (ensefalit, menenjit, sinüzit gibi)

Kırmızı göz, görsel belirtiler (halolar, bulanıklaşma): Akut dar açılı glakom

Görme alanı kusurları, diplopi ya da görmede bulanıklaşma: oküler migren, beyinde kitle lezyonu, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon

Gözlerde sulanma ve yüzde kızarma: Küme baş ağrısı

Rinore: Sinüzit

Pulsatil tinnitus: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon

Önceden aura oluşması: Migren

Fokal nörolojik kusur: Ensefalit, menenjit, intraserebral hemoraji, subdural hematom, tümör ya da diğer kitle tezyonları

Baş ağrısının başlangıcı sırasında bayılma: Subaraknoid hemoraji

Miyaljiler, görme değişiklikleri (55 yaş üzerindekilerde): Dev hücreli arterit

 

BAŞ AĞRISI İÇİN CİDDİ BULGULAR!

  • Nörolojik bulgu ya da belirtiler (mental durum değişikliği, güçsüzlük, diplopi , papilödem, odaksal nörolojik kusurlar gibi)
  • immünosüpresyon ya da kanser
  • Meningismus
  • Baş ağrısının 50 yaş üzerinde ortaya çıkması
  • Fırtına gibi baş ağrısı ( saniyeler içinde şiddetlenen baş ağrısı)
  • Büyük hücreli arterit bulguları (görme bozuklukları , çeneden kladikasyo, ateş, kilo kaybı , temporal arterde duyarlılık, proksimal miyaljiler)
  • Sistemik belirtiler (ateş, kilo kaybı gibi)
  • Giderek kötüleşen baş ağrısı
  • Kırmızı göz ya da ışıkların çevresinde halolar

 

 

Kazım Köprülü

Yorum ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın